دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری


 

 

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر مصطفی کاشانی

 

 رتبه علمی: استادیار

 

تحصیلات: دکتری تخصصی کامپیوتر

 

 پست الکترونیک: 

 

 

 

 

ردیف گزارش عملکرد کارگروه فایل
1 1401/05/08

 

 

 

ردیف گزارش عملکرد کارگروه های کلان منطقه فایل
1 1401/06/17

 

Template Design:Dima Group