دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری


 

 

 نام و نام خانوادگی: خانم دکتر زهرا ستوده نیا کرانی

 

 رتبه علمی: استادیار

 

تحصیلات: دکتری تخصصی نانوشیمی

 

 پست الکترونیک: 

 

 

 

ردیف گزارش عملکرد کارگروه ها فایل
1 1401/05/08

 

 

Template Design:Dima Group