دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری


 

 نام و نام خانوادگی: آقای دکتر امیرحسین مرادپور دهنوی

 

 رتبه علمی: استایار

 

تحصیلات: دکتری تخصصی علوم سیاسی

 

 پست الکترونیک:  

 

 

 

 

ردیف گزارش عملکرد کارگروه فایل
1 1401/05/08

 

با توجه به اهمیت نقش پاسخگویی اجتماعی در دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی و نقش اعضای هیات علمی (شاغل و بازنشسته)، دانشجویان، دانش آموختگان و کارکنان در تحقق این رسالت، پرسشنامه حاضر با هدف جمع آوری اطلاعات دانشگاهیان در خصوص تجربه فعالیت در محورهای مختلف پاسخگویی اجتماعی طراحی گردیده است. جمع آوری این اطلاعات می‌تواند زمینه فرهنگسازی برای توسعه پاسخگویی اجتماعی دانشگاه‌ها و دانشکده ها را فراهم آورد. لذا دقت نظر شما در تکمیل پرسشنامه زمینه رشد و تعالی دانشگاه در این حوزه را فراهم خواهد آورد. 

 

 

لینک ثبت رزومه اجتماعی بر اساس شاخص های سال 1401

 

 
 
 
 
 
 
 
 
شیوه نامه جشنواره ملی اتا
 
 
 
 
 
فرم ارسال خلاصه فرایند جشنواره ملی اتا
 
 
 
 
Template Design:Dima Group