دبیرخانه برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری


 

 نام و نام خانوادگی: خانم ساناز حمزه

 

 رتبه علمی: مربی

 

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

 پست الکترونیک:

 

 

 

 

ردیف گزارش عملکرد کارگروه فایل
1 1401/05/08

 

 

Template Design:Dima Group